1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


2. Klient ma prawo do zwrotu towaru jednak czas zwrotu nie może być dłuższy niż 14 dni od dostarczenia towaru klientowi. Towary szyte na specjalne zamówienia,których nie ma w ofercie sklepu nie podlegają zwrotowi.


3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać taką informację za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w § 1, wraz z danymi jakie zostały podane przy zkładaniu zamówienia w sklepie interntowym.


4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu, jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie otrzyma zwrotu danego towaru.


5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.


6. Sprzedawca dokona zwrotu należności za zwrócony towar oraz kosztów dostarczenia rzeczy w terminie do 14 dni za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostarczenia.


7. Klient przy odbiorze paczki, która nosi znamiona uszkodzonej ma obowiązek spisania protokołu szkody w obecności kuriera lub umieszczenie takiej informacji na liście przewozowym. Jeżeli klient takiej informacji nie zawrze lub nie spisze protokołu paczka będzie traktowana jako dostarczona w stanie nie uszkodzonym i w przypadku ewentualnej reklamacji/zwrotu uszkodzonych przedmiotów będzie rozpatrywana negatywnie.


Zgłoś zwrot online!

Posiadasz u nas konto? Przejdź do panelu i dodaj zgłoszenie.

Newsletter